Du behöver inte använda knapparna på Auken särskilt ofta, men här är en översikt av deras funktioner:


Plantchipläsare

 

 

 

 

 

 

Här placeras chippet som innehåller växtprogrammet. Växtprogrammet består av en rad parametrar som berättar för Auken vilka förhållande specifika växter ska ha:

  • Näringsprofil: när den ska utsöndra vilken typ av näring (exempelvis kan en växt behöva en helt annan typ av näring när den är liten än när den är stor)
  • Ljusprofil: när växten ska ha olika typer av ljus. Ljus påverkar hur en planta växer, och medan rött ljus främjar blomning, använder Auken vitt ljus i början för att växten ska få starka stjälkar.
  • Temperaturreglering
  • Parametrar för vatten algoritmer och mer

För närvarande har vi två växtprogram:

  • Örter och sallad: för gröna växter, där du äter själva växten.
  • Tomat och chili: för växter som blommar och bär frukt.

 

Fuktighetsindikator

 

 

 

 

 

 

Fuktighetsindikatorn räknar ner från 4 prickar till 1 och indikerar nästa vattning. När 1 prick lyser är det kort tid till nästa vattning. Under tiden som Auken vattnar kommer indikatorn röra sig upp och ner.

 

Växtindikator (fasindikator)

Växtindikatorn visar vilken tillväxtfas växterna är i. Auken styr faserna enligt en tidsplan, som påbörjas när du startar den. Om du vill byta fas kan du hålla knappen till denna fas intryckt i ca 5 sekunder. I fas 1 kommer Auken vattna mindre än i fas 5, så om du har små växter är det en bra idé att direkt ställa dem i fas 2-3. Har du stora växter, ställ dem istället i fas 5. Om du planterar örter från affären i Auken, ställ även dessa direkt i fas 5.

 

Näringskapsel

 

 

 

 

 

 

Näringskapslen blinkar rött när den behöver bytas: Lyft på vattentanken, byt ut de tomma kapslarna och håll in knappen i 2 sekunder för att bekräfta byte. Här kan du lära dig mer om hur du byter näringskapsel.

 

Växtljus (ställa in ljuscykeln samt sätta på och stänga av ljuset)

 

 

 

 

 

 

Det lyser gult när ljuset är på, och inte alls när ljuset är av.

Du kan trycka på knappen en gång för att dimma ljuset, och ytterligare en gång för att stänga av det. Dimningen finns för att kunna ha en mer behaglig atmosfär runt Auken. Dina plantor kommer att växa lite långsammare när du dimmar ljuset, men det är inget problem att använda funktionen då och då. :)

Håll inne knappen i 5 sekunder för att återställa ljuscykeln:

Auken kommer då att ha ljuset igång de nästkommande 16 timmarna, och av i de följande 8 timmarna på växtprogrammet för urter & sallad (med undantag för fas 1, där ljuset är på i 12 timmar). Vi rekommenderar att ställa in ljuscykeln när du stiger upp tidigt en morgon, så kommer Auken därefter att slå på sig samma tid varje dag. 

På växtprogrammet för tomat & chili er ljuset på i 12 timmar i fas 1, 16 timmar i fas 2, 14 timmar i fas 3 och 12 timmar i fas 4 och 5. 

Exempel: Du återställer ljuscykeln (genom att hålla inne knappen i 5 sekunder) en morgon kl 07:00. Då kommer ljuset att vara på de nästkommande 16 timmarna - till kl 23, och därefter vara avstängt de följande 8 timmarna - från kl 23 till kl 07. Sedan kommer ljuset att slå på sig igen och följa samma rytm :)

När du håller inne knappen i 5 sekunder, återställs ljuscykeln. Då kommer ljuset på Auken att vara på de nästkommande 16 timmarna, och sedan av de följande 8 timmarna.

 

Läs mer om att ställa in ljussyklusen (när Auk ska slå på sig) här.