Om du vill byta ut växterna i en del av krukorna har du några olika alternativ:

  1. Så nya frön. Se till att de nya växterna får tillräckligt med ljus
  2. Använd sticklingar från andra växter
  3. Plantera om köpta växter för att slippa vänta på att nya växter ska växa upp

Se också hur man startar en ny skörd i hela Auken.

Alternativ 1: Så nya frön

 

Byt ut jorden och så frön på nytt

Gammal jord innehåller ofta rester av näring, rötter och fel PH-värde som kan påverka grodd och tillväxt. Du kan alltid prova dig fram när det kommer till att återanvända jorden, men vi rekommenderar att använda ny jord för bästa resultat. Ny kokosjord hittar du här.

Töm och rengör krukorna innan du lägger i ny jord och sår frön. Se också: Hur du sår för bästa resultat.

Se till att de nya växterna får tillräckligt med ljus

Det är superviktigt att de nya växterna får tillräckligt med ljus. Sätt därför de nya krukorna rakt under växtljuset och sänk ner ljuset lite. Se till att de större växterna inte skuggar de nya.

Nysådda frön i krukorna i mitten. Vi har sänkt ljuset lite för att se till att de får tillräckligt med ljus. Ljuset bör sänkas ännu lägre ner än på bilden, se även till att växterna runt om inte skuggar de nya.

De stora plantorna kommer att växa mot ljuset och kan sträcka sig över de nysådda krukorna. Se därför till att trimma eller tunna ut de större växterna, så de nya fröna får tillräckligt med ljus.

Sätt Auken i rätt växtfas

Om du byter 2 krukor ska du sätta Auken i fas 3. Den kommer då att fortsätta som vanligt.

Om du byter 4 krukor sätter du istället Auken i fas 2. Då ger Auken lite mindre vatten och näring. Kontrollera att de stora växterna får tillräckligt med vatten; om inte kan du hälla på lite vatten manuellt eller skruva upp Auken till fas 3.

 

Alternativ 2: Använd sticklingar 

Du kan också kickstarta odlingen genom att använda sticklingar. Sticklingar är helt enkelt avklippta delar av en annan växt som du kan sätta direkt ner i jorden. Se film här:

 

Obs! Det kan ta lite tid innan sticklingarna utvecklar nya rötter och börjar växa. Så fort de börjar få nya blad är det viktigt att de får mycket ljus, så se till att de andra växterna inte skuggar dem.

Tips för att lyckas med sticklingar:

  • Ta bort stora blad och lämna bara några små blad på sticklingarna
  • Se till att växten kommer ordentligt ner i jorden. Ta bort bladen från några noder (punkten på stjälken där bladen växer ut från) och placera dem under jorden. Det är nämligen från noderna som nya rötter växer ut!
  • Stäng av ljuset de första dagarna. Sticklingar riskerar att torka ut om de får för mycket ljus i början eftersom de behöver lite tid för att skapa nya rötter.

Alternativ 3: Plantera om köpta växter i några av krukorna

Du kan också plantera om köpta växter i några av krukorna. Det här passar ofta bra eftersom de då är ungefär lika stora som de andra växterna i Auken.

  1. Ta ut växten ur sin kruka. Tips: Klipp upp plastkrukan för att skona växten och dess rötter
  2. Sätt ner växten i en Auk kruka. Om det är svårt att få plats kan du testa att klämma ihop den lite eller ta bort lite av jorden. Försök att skona rötterna så mycket som möjligt.
  3. Lägg lite kokosjord (kan köpas här) om det är något tomrum i krukan. Det är viktigt att jorden får kontakt med vattnet i botten.
  4. Låt Auken fortsätta i den fas den befinner sig i (fas 5 för redan odlade växter)

Till början är det vanligt att växten "faller omkull" från chocken av omplanteringen, men den kommer snabbt att hämta sig :)

Lycka till med växterna! 🌱